Plastični poseg

V okviru Oddelka za Plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo na Univerzitetnem Kliničnem Centru v Ljubljani deluje KONZILIJ ZA KIRURŠKO PREOBLIKOVANJE TELESA PO OBILNEM HUJŠANJU. Za pregled na konziliju pacienti večinoma izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Znižanje telesne teže za vsaj 60 kg oziroma doseženi ITM pod 25-27
  • Vzdrževanje stabilne znižane telesne teže vsaj leto dni
  • Posledice debelosti morajo za pacienta na večih telesnih regijah predstavljati funkcionalno in ne le estetsko težavo

Izjemoma je v primeru izrazito hudih funkcionalnih težav možen pozitiven sklep tudi, če zgornja pogoja nista izpolnjena

V kolikor pacient izpolnjuje zgoraj naštete pogoje je na napotnico upravičen do kirurških posegov , ki so na podlagi sklepa konzilija pri dotičnem pacientu indicirani. V kolikor konzilij oceni, da pri dotičnem pacientu ne gre za funkcionalno, temveč le estetsko motnjo, do kirurškega posega na napotnico pacient ni upravičen.

Prijave na konzilij so mogoče na telefonski številki 01-522-4896 pri gospe Mateji Kovač. Konzilij poteka ob četrtkih, dvakrat mesečno in ga sestavljajo sledeči specialisti plastične, rekonstrukcijeske in estetske kirurgije:

Nina Suvorov, dr.med
Klemen Rogelj, dr.med
mag. Franc Planinšek, dr.med.

Več o preoblikovanju telesa po obilnem hujšanju si lahko preberete na naslednji povezavi.