Psihološka obravnava pred in po kirurškem zdravljenju debelosti

Psihološka obravnava predstavlja pomemben del kirurškega zdravljenja debelosti tako pred kot po posegu. Trenutno delata na tem področju dve psihologinji: mag. Bernarda Logar Zakrajšek in Andreja Mlinarič. Pred posegom pride bolnik k psihologu po napotilu kirurga. Psihološka obravnava obsega običajno tri srečanja. V prvem srečanju pridobimo potrebne podatke o bolnikovem dosedanjem življenju, zaposlitvi, družini, hobijih, predvsem pa o njegovih prehranjevalnih navadah, preteklih načinih in uspehih hujšanja, povezanosti vzorcev prehranjevanja s čustvenimi stanji, itn. Bolnik dobi nalogo pisanja dnevnika prehranjevanja in gibanja ter nadzora telesne teže, ki ga pri nadaljnjih obiskih natančno pregledamo in oblikujemo potrebne smernice za spremembe. Drugi obisk je namenjen psihodiagnostiki, kjer bolnik izpolni psihološke vprašalnike in teste z namenom, da se opredeli njegov način psihološkega funkcioniranja in morebitne težave pri tem. Tretja obravnava je namenjena pregledu dobljenih psihodiagnostičnih rezultatov in oblikovanju mnenja glede operacije.

Ves čas čakanja na poseg od bolnika pričakujemo ustrezno sodelovanje, disciplino pri nadzoru in redukciji telesne teže ter kritičnost do vzorcev prehranjevanja in vedenja. Pred izdajo zaključnega psihološkega mnenja o primernosti za kirurško zdravljenje debelosti, morajo bolniki vsaj enkrat obiskati tudi skupino za bolnike po operaciji, da si lažje oblikujejo realno predstavo, kaj jih čaka po posegu.

Z vidika psihološke obravnave obstajajo za kirurško zdravljenje debelosti naslednji pomembni pogoji:

  1. vsaj dva poskusa hujšanja pod strokovnim vodstvom na klasični način (šole hujšanja v zdravstvenih domovih, hujšanje pri osebnem zdravniku, hujšanje na posebnih klinikah,ipd.),
  2. odsotnost pomembnih težav na področju duševnega zdravja (nezdravljene psihotične motnje, depresija, odvisnost od alkohola, drog, drugih substanc),
  3. odsotnost kompulzivnega prenajedanja,
  4. ustrezna informiranost o značilnostih kirurškega zdravljenja debelosti, poznavanje in sprejemanje tveganj, ustrezna motivacija za ta način zdravljenja in zmožnost sodelovanja po posegu.

Po posegu so bolniki psihološko obravnavani v skupini, ki poteka enkrat mesečno. Pacienti obiskujejo skupino vsaj leto dni po operaciji, saj predstavljajo prav ta srečanja pomembno pomoč pri usvajanju novih in ustrezno prilagojenih vzorcev prehranjevanja. Na skupini se beleži telesna teža, bolniki si izmenjujejo izkušnje in nasvete, nudijo si medsebojno podporo in vzpodbudo. Po potrebi se lahko bolnik po posegu vključi tudi v individualno psihološko obravnavo.

Za pregled pri psihologinji se lahko naročite na tel številko 01/ 522 25 59.