Resekcija želodca

Pri vzdolžni resekciji želodca del želodca odstranimo. Ostaneta proksimalni del želodca, ki je preoblikovan v obliko cevi in distalni (antralni) del želodca, ki ostane nespremenjen.

resekcija