Združenje

V Sloveniji že nekaj časa deluje združenje bariatričnih kirurgov, ki združuje strokovno javnost na tem mladem področju. Ta mlada vede se izredno hitro razvija in tudi v Sloveniji omogoča številnim pacientom s preveliko težo nov začetek z manjšjo obolevnostjo.

V Sloveniji se trenutno bariatrične operacije izvaja v dveh centrih:

Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec